Baalkaand
kankan kinkini noopur dhuni suni. kahat lakhan san raamu hRdaya(n) guni..
maanahu(n) madan dundubhee deenhee. manasaa bisv bijay kaha(n) keenhee..
as kahi phiri chitae tehi oraa. siy mukh sasi bhae nayan chakoraa..
bhae bilochan chaaru achanchal. manahu(n) sakuchi nimi taje diganchal..
dekhi seey sobhaa sukhu paavaa. hRdaya(n) saraahat bachanu n aavaa..
janu biranchi sab nij nipunaaee. birachi bisv kaha(n) pragaTi dekhaaee..
sundarataa kahu(n) sundar karaee. chhabigRha(n) deepasikhaa janu baraee..
sab upamaa kabi rahe juThaaree. kehin paTataraun bidehakumaaree..

siy sobhaa hiya(n) barani prabhu aapani dasaa bichaari.
bole suchi man anuj san bachan samay anuhaari.. 23० ..

taat janakatayaa yah soee. dhanuShajagy jehi kaaran hoee..
poojan gauri sakheen lai aaee. karat prakaasu phirai phulavaaee..
jaasu biloki alaukik sobhaa. sahaj puneet mor manu chhobhaa..
so sabu kaaran jaan bidhaataa. pharakahin subhad ang sunu bhraataa..
raghubansinh kar sahaj subhaaoo. man kupanth pagu dharai n kaaoo..
mohi atisay prateeti man keree. jehin sapanehu(n) praranaari n heree..
jinh kai lahahin n ripu ran peeThee. nahin paavahin paratiy manu DeeThee..
mangan lahahin n jinh kai naaheen. te narabar thore jag maaheen..

karat batakahee anuj san man siy roop lobhaan.
mukh saroj makarand chhabi karai madhup iv paan.. 231 ..

chitavati chakit chahu(n) disi seetaa. kaha(n) gae nRp kisor manu chintaa..
jaha(n) bilok mRg saavak nainee. janu taha(n) baris kamal sit shrenee..
lataa oT tab sakhinh lakhaae. syaamal gaur kisor suhaae..
dekhi roop lochan lalachaane. haraShe janu nij nidhi pahichaane..
thake nayan raghupati chhabi dekhen. palakanhihoo(n) parihareen nimeShen..
adhik sanehu(n) deh bhai bhoree. sarad sasihi janu chitav chakoree..
lochan mag raamahee ur aanee. deenhe palak kapaaT sayaanee..
jab siy sakhinh premabas jaanee. kahi n sakahin kachhu man sakuchaanee..

lataabhavan ten pragaT bhe tehi avasar dou bhaai.
nikase janu jug bimal bidhu jalad paTal bilagaai.. 232 ..

sobhaa seeva(n) subhag dou beeraa. neel peet jalajaabh sareeraa..
morapankh sir sohat neeke. guchchh beech bich kusum kalee ke..
bhaal tilak shramabindu suhaae. shravan subhag bhooShan chhabi chhaae..
bikaT bhRkuTi kach ghoogharavaare. nav saroj lochan ratanaare..
chaaru chibuk naasikaa kapolaa. haas bilaas let manu molaa..
mukhachhabi kahi n jaai mohi paaheen. jo biloki bahu kaam lajaaheen..
ur mani maal kanbu kal geevaa. kaam kalabh kar bhuj balaseenvaa..
suman samet baam kar donaa. saava(n)r kua(n)r sakhee suThi lonaa..

kehari kaTi paT peet dhar suShamaa seel nidhaan.
dekhi bhaanukulabhooShanahi bisaraa sakhinh apaan.. 233 ..

dhari dheeraju ek aali sayaanee. seetaa san bolee gahi paanee..
bahuri gauri kar dhyaan karehu. bhoopakisor dekhi kin lehu..
sakuchi seeya(n) tab nayan ughaare. sanamukh dou raghusinh nihaare..
nakh sikh dekhi raam kai sobhaa. sumiri pitaa panu manu ati chhobhaa..
parabas sakhinh lakhee jab seetaa. bhayau gaharu sab kahahin sabheetaa..
puni aaub ehi beriaa(n) kaalee. as kahi man bihasee ek aalee..
gooḌh giraa suni suy sakuchaanee. bhayau bilanbu maatu bhay maanee..
dhari baḌi dheer raamu ur aane. phiree apanapau pitubas jaane..

dekhan mis mRg bihag taru phirai bahori bahori.
nirakhi nirakhi raghubeer chhabi baaDh़i preeti n thori.. 234 ..

jaani kaThin sivachaap bisoorati. chalee raakhi ur syaamal moorati..
prabhu jab jaat jaanakee jaanee. sukh saneh sobhaa gun khaanee..
param premamay mRdu masi keenhee. chaaru chitt bheeteen likhi leenhee..
gaee bhavaanee bhavan bahoree. bandi charan bolee kar joree..
jay jay giribararaaj kisoree. jay mahes mukh chand chakoree..
jay gajabadan ShaDaanan maataa. jagat janani daamini duti gaataa..
nahin tav aadi madhy avasaanaa. amit prabhaau bedu nahin jaanaa..
bhav bhav bibhav paraabhav kaarini. bisv bimohani svabas bihaarini..

patidevataa suteey mahu(n) maatu pratham tav rekh.
mahimaa amit n sakahin kahi sahas saaradaa seSh.. 235 ..

sevat tohi sulabh phal chaaree. baradaayanee puraari piaaree..
debi puji pad kamal tumhaare. sur nar muni sab hohin sukhaare..
mor manorathu jaanahu neeken. basahu sadaa ur pur sabahee ken..
keenheu(n) pragaT n kaaran teheen. as kahi charan gahe baideheen..
binay prem bas bhaee bhavaanee. khasee maal moorati musukaanee..
saadar siya(n) prasaadu sir dhareoo. bolee gauri haraShu hiya(n) bhareoo..
sunu siy saty asees hamaaree. poojihi man kaamanaa tumhaaree..
naarad bachan sadaa suchi saachaa. so baru milihi jaahin manu raachaa..

manu jaahin raacheu milihi so baru sahaj sundar saa(n)varo.
karunaa nidhaan sujaan seelu sanehu jaanat raavaro..
ehi bhaa(n)ti gauri asees suni siy sahit hiya(n) haraSheen alee.
tulasee bhavaanihi pooji puni puni mudit man mandir chalee..

jaani gauri anukool siy hiy haraShu n jaai kahi.
manjul mangal mool baam ang pharakan lage.. 236 ..
- Goswami Tulsidas

***
Goswami Tulsidas
's other poems on Kaavyaalaya

 Kavitawalee
 Baalkaand
This Month :

'Corona Kaal Kaa Prem Geet'
Amrit Khare


yah prateekShaa kee ghaḌee hai,
tum udhar asahaay, ham bhee hain idhar nirupaay
us par
beech men duvidhaa aḌee hai!
yah prateekShaa kee ghaḌee hai!

yoo(n) hue abhishapt,
arjit puNy
ho niShphal gae hain,
svarg se laaye dharaa par
sookh sab
parimal gae hain,

yah sameekShaa kee ghaḌee hai ..

Read more here...
This Month :

'Samarpit Satya Samarpit Swapna'
Vinod Tewary


Vinod Tewary's book of poems
Kaavyaalaya's first book publication
with artwork by Vani Murarka
..

Read and listen here...
random post | poem sections: shilaadhaar yugavaaNee nav-kusum kaavya-setu | pratidhwani | kaavya-lekh
submission | contact us | about us

a  MANASKRITI  website